Cursuri pentru persoane cu dizabilităţi

  • Cursurile au o durată de 5 luni, însumând 360 ore de teorie şi practică
  • Manualele din care învaţă participanţii sunt redactate în limbajul „Easy to Read” (uşor de citit) pentru persoane cu dificultăţi de învăţare
  • Cursurile sunt organizate în limba maghiară şi limba română
  • Cursul este acreditat ANC (Agenţia Naţională a Calificărilor)
  • După absolvire, participanţii intră într-un program de mediere a locului de muncă.

Documente necesare pentru înscrieri în copie xerox: 

  • Certificat de handicap
  • B.I / C.I.
  • Acte de studii/adeverinţă
  • Certificat de naştere
  • Adeverinţă medicală de la medicul de familie – Apt pentru curs